150 års jubileum

Vi ser fram mot vårt samhälles 150 års jubileum.

Datum blir 12/7 mellan 12.00-16.00. Vi kommer att

hålla till hos Hönsa-Lotta. Det kommer att bli mat, folkdans, Boda-Kurre och muikunderhållning

med delar av Cultbandet. Mer information kommer att delas ut till alla hushåll i Boda Glasbruk.