Rot & Rut

Vill du veta mer om Rot och Rut. Då är du välkommen till Boda Glasbruk.

Nu på onsdag 24/10 kl. 18.00 i vår gamla skola, längst ner på Idrottsvägen.

Vi har bjudit in Skatteverket, som kommer att informera om regler och möjligheter.