MEDLEMSMÖTE

Välkomna till Medlemsmöte 9april2017 kl 1400 i skolan.

enklare förtäring kommer att erbjudas.

Väl mött vänner