Höstmarknaden Höstglöd

Marknaden är genomförd med mycket god anslutning. Utställarna var nöjda och

vill gärna återkomma nästa år. Vårt egna arrangemang med lokala aktörer var

också mycket uppskattat.

Tack alla medverkande