Om samhällsföreningen

 

Boda Glasbruk Samhällsförening

Samhällsföreningen bildades i slutet på nittio-talet. Vi är en ideell och politisk fristående förening.Vi arbetar för en positiv utveckling av vårt samhälle och närområde.

Samhällsföreningen sköter på uppdrag av kommunen, skötsel av bad, motionsslinga och bevattning av blomstergrupper. Vi bevakar mot kommun och myndigheter frågor som är viktiga för oss. Regelbundna träffar med information till samhällsinvånarna. Vi har gemensam städdag över diverse områden. Vi medverkar även vid olika arrangemang. T.ex startade vi upp adventskaffe med hembakat bröd samt sångunderhållning med elever från musikskolan.