Bli medlem

Du är varmt välkommen med din medlemsansökan till Boda Glasbruk Samhällsförening.

Vårt syfte är att på bästa sätt tillvarata innevånarnas intresse vad gäller miljö, service, gemenskap m.m. Vi vill också verka för att göra Boda Glasbruk attraktivt för innevånare, nyinflyttande och besökare.

Medlemsavgiften för 2017 är för en person 50 kr/år.

För man och hustru samt ev barn som är mantalsskrivna på samma adress är avgiften 100kr/år.

Anmäll dig här:


Vårt Bankgiro 202-8637

Glöm inte att märka inbetalningen med ditt namn (viktigt) vi har ingen möjlighet att spåra inbetalningen.